Doprava zdarma při nákupu nad 599 Kč

Skutečná audiokarta může vypadat trošku jinak,
ale neboj, jedině hezčí.

Angličtina do ucha

Výběr libovolné audioknihy z kolekce při aktivaci.

399,00 

Dostupnost: Skladem

SKU AC173 Žánr
Autor

Interpret

Délka

11:43 h

Jazyk

Česky

Vydavatel

Typ audiokarty

V kolekci Angličtina do ucha si můžeš vybrat z těchto audioknih:

 • Angličtina do ucha 1 – začátečníci
 • Angličtina do ucha 2 – mírně pokročilí
 • Angličtina do ucha 3 – pokročilí

Angličtina do ucha 1 – začátečníci

Angličtina do ucha je poslechová učebnice angličtiny, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a „dohlédne“ na to, abyste ji správně používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak na ně správně a pohotově reagovat. Provede vás tréninkem poslechu od nejnižší po nejvyšší obtížnost tak, abyste již nikdy nezaváhali, a to hned za pomoci několika různých typů hlasů. A navíc, to vše zajímavou formou s důrazem na praktické využití a nikoli pouhé „biflování“.

Z jakých cvičení se skládá audiokniha Angličtina do ucha?

 

Slovní zásoba a fráze

Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Zvlášť je zpracována slovní zásoba ke gramatické i poslechové části. Množství vyučované slovní zásoby je tak rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit mnoho slovíček a frází najednou. Angličtina do ucha vás tedy nejdříve slovíčka a fráze naučí a okamžitě vás je přinutí využít v dalších cvičeních, abyste je nezapomněli.

 

Vysvětlení gramatiky

Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako byste byli v opravdovém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování.

 

Jak správně mluvit

Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v běžném životě. Kromě překladu z angličtiny do češtiny a naopak můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co v dané větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si vy zahrajete na učitele a vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce.

 

Konverzační fráze a trénink reakce

Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky.

 

Porozumění souvislé řeči

Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abyste ihned po zaznění každé anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, jestli jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření.

 

Obsah:

Hlavní gramatické téma, Doplňkové gramatické téma, Konverzační téma

Lekce 1 : Sloveso TO BE – být, kladná oznamovací věta, otázka a krátká odpověď

 • Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací -s
 • Čísla 1–10, Kolik stojí…? Co je to? To je …

Lekce 2 : Sloveso TO BE – být, zápor a záporná otázka a záporná krátká odpověď

 • Tázací zájmena, množné číslo podstatných jmen
 • Čísla 11–100, Kolik je ti let? Je mi …

Lekce 3 : Vazba „There is/are“ a neurčitá zájmena SOME, ANY a NO

 • Předložky – IN – v, ON – na, UNDER – pod, NEXT TO – vedle
 • Výrazy společenské interakce, Odkud jsi? Žiji v Anglii.

Lekce 4 : Přítomný čas prostý – oznamovací věta a otázka kladná, sloveso TO HAVE – mít

 • Pádové tvary zájmen
 • Popis přítele, přídavná jména a podstatná jména

Lekce 5 : Přítomný čas prostý – záporná oznamovací věta a záporná otázka

 • Neurčité členy A a AN, předložky ABOUT – o, WITH – s, FOR – pro, FROM – od
 • Telefonování

Lekce 6 : Přítomný čas prostý a průběhový, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti

 • Určování času
 • Dny v týdnu, předložky času

Lekce 7 : Způsobové sloveso CAN – moci, umět a jeho zápor CAN’T

 • Ukazovací zájmena THIS a THAT, barvy
 • Nakupování

Lekce 8 : Použití sloves WANT – chtít, LIKE – mít rád a vazby WOULD LIKE – chtěl bych

 • Vyjádření žádosti a nabídky
 • Prohlížení památek, jízda autobusem, koupě vstupenky

Lekce 9 : Minulý čas prostý – nepravidelná slovesa, sloveso TO BE v minulém čase

 • Spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se, letopočty
 • Kdy máš narozeniny? Měsíce v roce; Má poslední dovolená.

Lekce 10 : Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí

 • Minulá určení času – AGO – před, LAST – minulý, YESTERDAY – včera a další
 • Víkendové aktivity, sport a volný čas

 

Ukázka z audioknihy

 

Angličtina do ucha 2 – mírně pokročilí

Angličtina do ucha je poslechová učebnice angličtiny, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a „dohlédne“ na to, abyste ji správně používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak na ně správně a pohotově reagovat. Provede vás tréninkem poslechu od nejnižší po nejvyšší obtížnost tak, abyste již nikdy nezaváhali, a to hned za pomoci několika různých typů hlasů. A navíc, to vše zajímavou formou s důrazem na praktické využití a nikoli pouhé „biflování“.

Z jakých cvičení se skládá audiokniha Angličtina do ucha?

 

Slovní zásoba a fráze

Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Zvlášť je zpracována slovní zásoba ke gramatické i poslechové části. Množství vyučované slovní zásoby je tak rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit mnoho slovíček a frází najednou. Angličtina do ucha vás tedy nejdříve slovíčka a fráze naučí a okamžitě vás je přinutí využít v dalších cvičeních, abyste je nezapomněli.

 

Vysvětlení gramatiky

Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako byste byli v opravdovém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování.

 

Jak správně mluvit

Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v běžném životě. Kromě překladu z angličtiny do češtiny a naopak můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co v dané větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si vy zahrajete na učitele a vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce.

 

Konverzační fráze a trénink reakce

Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky.

 

Porozumění souvislé řeči

Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abyste ihned po zaznění každé anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, jestli jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření.

 

Obsah:

Hlavní gramatické téma, Doplňkové gramatické téma, Konverzační téma

Lekce 1 : Sloveso TO BE – být, přítomný čas prostý

 • Přivlastňovací zájmena
 • Pozdravy a představování, telefonní čísla

Lekce 2 : Přítomný čas prostý a průběhový

 • Krátké odpovědi, přivlastňovací „s
 • V restauraci, ceny

Lekce 3 : Vazba „There is/are“, neurčitá zájmena SOME, ANY a NO a jejich složené tvary

 • Samostatná přivlastňovací zájmena
 • Ptaní se na cestu a popis cesty

Lekce 4 : Vazba WOULD LIKE a použití neurčitých zájmen a členů A a AN

 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, HOW MUCH/MANY – kolik
 • Výrazy společenské interakce

Lekce 5 : Způsobové slovesa CAN a COULD a jejich zápor

 • Účelový infinitiv
 • Zdvořilá žádost

Lekce 6 : Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas slovesa TO BE

 • Vyjádření času – včera večer, včera ráno, spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se
 • Popis dovolené

Lekce 7 : Stupňování přídavných jmen

 • Ukazovací zájmena THIS a THAT a jejich množná čísla THESE a THOSE
 • Nakupování oblečení

Lekce 8 : Budoucí čas 1 – použití WILL a vazby GOING TO

 • Vyjádření času v budounosti – zítra, za 2 dny, do pátku, příště, příští měsíc
 • Telefonování

Lekce 9 : Budoucí čas 2 – přítomný čas průběhový, použití WILL a vazby GOING TO

 • Vyjádření času v budoucnosti 2 – v 5 hodin, ve středu, v lednu
 • Ptaní se na čas a sdělení času

Lekce 10 : Předpřítomný čas prostý, použití indikátorů EVER/NEVER, YET/JUST, srovnání s minulým časem prostým

 • Příslovce a přídavná jména
 • Ptaní se na cestu a popis cesty 2

 

 

Materiál ke stažení: ZDE a ZDE

 

Ukázka z audioknihy

 

Angličtina do ucha 3 – pokročilí

Angličtina do ucha je poslechová učebnice angličtiny, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a „dohlédne“ na to, abyste ji správně používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak na ně správně a pohotově reagovat. Provede vás tréninkem poslechu od nejnižší po nejvyšší obtížnost tak, abyste již nikdy nezaváhali, a to hned za pomoci několika různých typů hlasů. A navíc, to vše zajímavou formou s důrazem na praktické využití a nikoli pouhé „biflování“.

Z jakých cvičení se skládá audiokniha Angličtina do ucha?

 

Slovní zásoba a fráze

Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Zvlášť je zpracována slovní zásoba ke gramatické i poslechové části. Množství vyučované slovní zásoby je tak rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit mnoho slovíček a frází najednou. Angličtina do ucha vás tedy nejdříve slovíčka a fráze naučí a okamžitě vás je přinutí využít v dalších cvičeních, abyste je nezapomněli.

 

Vysvětlení gramatiky

Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako byste byli v opravdovém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování.

 

Jak správně mluvit

Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v běžném životě. Kromě překladu z angličtiny do češtiny a naopak můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co v dané větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si vy zahrajete na učitele a vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce.

 

Konverzační fráze a trénink reakce

Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky.

 

Porozumění souvislé řeči

Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abyste ihned po zaznění každé anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, jestli jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření.

 

Obsah:

Hlavní gramatické téma, Doplňkové gramatické téma, Konverzační téma

Lekce 1 : Přítomné časy – prostý, průběhový, použití slovesa TO HAVE a spojení HAVE GOT

 • Určování množství – mnoho, málo, několik
 • Ceny a nakupování v obchodech

Lekce 2 : Minulé časy – prostý, průběhový

 • Příslovce a jejich tvorba
 • Vyjádření času – datum, v pátek, v 6 hodin…

Lekce 3 : Budoucí časy – WILL, GOING TO a přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti

 • Použití infinitivu a průběhového tvaru slovesa (-ing)
 • V hotelu

Lekce 4 : Předpřítomný čas průběhový vs. prostý

 • Otázky, tázací zájmena, použití FOR a SINCE
 • Vedení konverzace

Lekce 5 : Přehled časů – přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný čas

 • Stupňování přídavných jmen, otázka „What is it like“
 • Výrazy společenské interakce

Lekce 6 : Způsobová slovesa MUST a HAVE TO, podmiňovací způsob – SHOULD

 • Využití infinitivu – účel, WHAT+infinitiv, SOMETHING+infinitiv
 • Nápisy a upozornění

Lekce 7 : Časové a podmínkové věty, podmínka 1. typu, otázka

 • Časové spojky – AS SOON AS, WHEN, WHILE, UNTIL
 • Psaní dopisů a emailů, domluva schůzky

Lekce 8 : Podmínkové věty – podmínka 2. typu

 • Způsobové sloveso MIGHT
 • U doktora

Lekce 9 : Trpný rod

 • Popis pocitů a situací (BORING vs. BORED)
 • Výrazy společenského styku 2

Lekce 10 : Předminulý čas, souslednost časů

 • Frázová slovesa
 • Rozloučení a poděkování

 

Ukázka z audioknihy

 

Nákupní košík
Přejít na začátek